Subsidie Bedrijvenregeling Dutch Techzone


Groeiende bedrijvigheid en uitbreiding van het aantal banen. Dat is wat de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen willen om de regio economisch te versterken. Daarom helpen zij ondernemers die bijdragen aan deze ambities. Zij doen dit samen met provincie Drenthe en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de bedrijvenregeling Dutch TechZone 2018. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit.

Let op: Er is momenteel geen budget beschikbaar. Aanvragen is niet mogelijk.

Twee regelingen

Bedrijvenregeling Dutch TechZone bestaat uit twee regelingen:

Regionale Investeringsregeling Drenthe (RID)

Met de RID kun je subsidie krijgen voor de uitvoering van projecten gericht op vestiging, uitbreiding, diversificatie, innovatie of fundamentele wijzigingen van bedrijfsactiviteiten in het gebied. Ondernemingen krijgen subsidie van maximaal 30% van het investeringsbedrag.

Arbeidsplaatsenregeling (APR)

De APR is voor investeringen die substantiële en langdurige werkgelegenheid opleveren in het gebied. Met de APR kun je per nieuw gerealiseerde arbeidsplaats 5.000 subsidie krijgen, met een maximum van € 100.000.

Wet- en regelgeving

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Let op: Er is momenteel geen budget beschikbaar. Aanvragen is niet mogelijk.

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21

Meer informatie over digitaal ondertekenen