Subsidie Impuls Volkshuisvesting


De provincie Drenthe wil graag dat de Drentse sociale huurwoningen aangepakt worden. Ze steunt alle Drentse gemeenten bij het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van de woningen. Dat gebeurt via de subsidieregeling Impuls Volkshuisvesting.

Aanvragen voor deze subsidie is niet mogelijk.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Voor wie

De subsidie is bestemd voor alle Drentse gemeenten. Het bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners.

Het doel

Het doel is vraag en aanbod op de Drentse woningmarkt beter op elkaar laten aansluiten. De subsidie is een stimulans voor gemeentes. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van renovaties, herbouw en/of herbestemming.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen