Subsidie Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk in Drenthe: infrastructuur


Het fietsnetwerk in Drenthe verbeteren. Dat is het doel van de subsidieregeling  Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk in Drenthe: infrastructuur. Het draagt bij aan versterken van Drenthe als ‘5-sterren fietprovincie’.

Voor wie

Gemeenten, terreineigenaren, ondernemers en fietsverenigingen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor projecten. Deze projecten verbeteren de kwaliteit van het fietsnetwerk in Drenthe.

Het doel

Het verbeteren en uitbreiden van fietspaden en fietsroutes in Drenthe.

De subsidie

Deze regeling geeft uitvoering aan de ‘kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk’.

De subsidie bestaat uit een gedeeltelijke vergoeding van de kosten. Het maximumbedrag van de ssubsidie is € 200.000 of maximaal een derder van de projectbegroting.

De subsidieaanvraag moet minimaal 13 weken voor aanvang het project bij ons binnen zijn.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Maximale bijdrage

€ 200.000,00

Beschikbaar budget

€ 3.750.000,00

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen