Bijzonder transport over de weg, ontheffing


Wilt u een transport uitvoeren dat afwijkt van de regels over het maximale gewicht, breedte en lengte? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken? Dan moet u toestemming vragen bij de wegbeheerder. Meestal is dat de provincie.

Voertuigen die gebruik maken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels over het maximale gewicht, breedte en lengte. In het Voertuigreglement staan deze voorschriften beschreven. Wilt u voor uw uitzonderlijke transport een ontheffing op deze voorschriften? U vraagt een ontheffing aan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen geldt dat professionele transportbegeleiders of de politie het transport moeten begeleiden. Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken, zoals landbouwvoertuigen? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de wegbeheerder. Meestal beheert de provincie de weg.

Voorwaarden

De volgende voorwaarde geldt:

  • Uw voertuig is zwaarder, breder of langer dan toegestaan.

RDW - TET

Bezoekadres

Europaweg 205
2711 ER Zoetermeer

Postadres

Postbus 777
2700 AT Zoetermeer
Fax (079) 345 80 22
Telefoon (079) 345 81 34