Subsidie Groene Energie Afspraak


De Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak heeft tot doel om bij te dragen aan de doelstelling van de provincie Drenthe om in 2050 energieneutraal te zijn. Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling.

Voorwaarden

De Groene Energie Afspraak is alleen bedoeld voor rechtspersonen

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Deze regeling is gesloten. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen