Subsidie Incidentele projecten Cultuurnota 2017-2020


De provincie Drenthe vindt cultuur erg belangrijk. In de Cultuurnota staat waar we ons tot 2020 op richten. Voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur stellen we daarom de subsidie Incidentele projecten Cultuurnota 2017–2020 beschikbaar.

Voor wie

De subsidie is voor rechtspersonen. Particulieren kunnen geen subsidie aanvragen.  Stichtingen, verenigingen en dergelijke kunnen een subsidie aanvragen voor initiatieven die aansluiten bij de Cultuurnota.

Voor deze subsidie werken we met twee categorieën: ‘Cultuur en Erfgoed’ en ‘Cultuur en Maatschappij, onderdeel Kunsten’. De categorieën hebben hun eigen voorwaarden, de belangrijkste vindt u hieronder. Lees in de regeling de complete voorwaarden.

Voorwaarden Cultuur en Erfgoed

Voor de volgende projecten kan subsidie aangevraagd worden:

 1. Cultuurhistorie/Verhaal van Drenthe
  Projecten met het verhaal van Drenthe of de geschiedenis van Drenthe als onderwerp. Er worden moderne (interactieve) methoden gebruikt om mensen bij het onderwerp te betrekken.
 2. Streektaal
  Projecten die op innovatieve wijze het imago van de streektaal verbeteren. Bij de projecten worden moderne (interactieve) methoden en media gebruikt. En/of jongeren worden aantoonbaar bij de streektaal betrokken.

Voorwaarden Cultuur en Maatschappij, onderdeel Kunsten

Voor de volgende projecten kan subsidie aangevraagd worden:

 1. Festivals
  Festivals en manifestaties in één van de kunstdisciplines. Het heeft een bovenlokale uitstraling en bereik (minimaal 1500 bezoekers). Het draagt bij aan de vrijetijdseconomie van Drenthe.
  Er moet een cofinanciering zijn door de gemeente waar het festival/de manifestatie plaatsvindt. Daarnaast is (financieel) draagvlak van het bedrijfsleven en/of particulieren een belangrijk element van de aanvraag.
 2. Professionele Podiumkunsten
  Projecten die op incidentele basis zorgen voor een kwalitatief hoogstaand en vernieuwend professioneel aanbod in Drenthe.
 3. Beeldende Kunst en het Landschap
  Innovatieve professionele projecten met minimaal een provinciale uitstraling. Er wordt verbinding gelegd tussen natuur, landschap en kunst.
 4. Talentontwikkeling
  Initiatieven die op projectbasis op zijn minst een provinciaal platform bieden voor de ontwikkeling van talent. Het gaat om talent in de uitvoerende kunsten, onder begeleiding van professionals.
 5. Participatie
  Kunst-, cultuur-, en erfgoedprojecten die in de hele provincie ingezet kunnen worden. Het project is voor een specifieke doelgroep of specifiek gebied met een lage participatiegraad. Met het project worden mensen uit deze doelgroep of uit het gebied aantoonbaar bereikt en geactiveerd. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, jonge kinderen (buitenschools) en jongeren.

De Provinciale Adviescommissie Cultuur

Is het gevraagde subsidiebedrag hoger dan € 20.000? Dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de Provinciale Adviescommissie. Dat gebeurt ook wanneer onze medewerkers advies willen hebben.

Hieronder vindt u de vergaderdata (onder voorbehoud) en de deadlines waarop subsidieaanvragen ingediend moeten zijn. Dan kunnen ze nog meegenomen worden in de desbetreffende vergaderronde.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Het subsidieplafond is bereikt; u kunt geen aanvragen meer indienen voor deze regeling.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

K&C Drenthe helpt

Heb je een idee voor een project op cultureel gebied maar vind je het lastig om partners te vinden? Kan je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een projectplan of wil je advies over het aanvragen van subsidies? Zoek dan contact met K&C Drenthe. K&C helpt amateurs en professionals bij het opzetten van kansrijke culturele projecten.

Meer informatie over digitaal ondertekenen