Header-homepage-2

Inhoudelijk overdrachtsdossier Provinciale Staten

Header-homepage-1

Inhoudelijk overdrachtsdossier Provinciale Staten


Het inhoudelijk overdrachtsdossier voor leden van Provinciale Staten (PS) geeft een overzicht van de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op thema’s en dossiers die doorlopen in de nieuwe Statenperiode. Als achtergrondinformatie over beleid en organisatie zijn de toelichtende (speerpunt)teksten van de programmahoofdstukken in de Begroting 2019 opgenomen.

Voor een terugblik en highlights uit de afgelopen bestuursperiode wordt verwezen naar: de Tussenevaluatie Investeringsagenda Drenthe 2016-2019 (pdf, 364 kB), de Jaarrekening 2018 en de uitgave Resultaten bestuursperiode 2015-2019 in één oogopslag (pdf, 1.6 MB).

Het inhoudelijk overdrachtsdossier is opgesteld door het huidige college van Gedeputeerde Staten (GS) voor nieuwe leden van PS. Voor al zittende leden kan het dossier dienen als naslagwerk.

Samenwerkend Drenthe

Programma 1: Kwaliteit openbaar bestuur

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen
Economisch Drenthe

Programma 2: Regionale economie

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen
icons overdrachtsdossier-08

Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen
Milieu Energie en Bodem

Programma 5: Milieu, Energie & Bodem

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen
icons overdrachtsdossier-07

Programma 6: Cultuur

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen
icon huis boom

Programma 7: Dynamiek in leefomgeving

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen
icons overdrachtsdossier-10

Programma 8: Middelen

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen
icons overdrachtsdossier-16

Paragraaf 2.5: Bedrijfsvoering

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen