Mobiliteit en bereikbaarheid


#mobiliteitenbereikbaarheid

Drenthe is bereikbaar! En dat willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Dit geldt voor alle mogelijke vormen van vervoer: auto, fiets, trein, boot en openbaar vervoer. Hierbij streven we naar duurzaamheid en innovatie.

Uitgelicht: Veiliger en vlotter over de N34

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 blikken we terug op een aantal belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze keer staat het thema mobiliteit en bereikbaarheid centraal. We nemen u mee naar de N34.

De N34 is één van de oudste en belangrijkste verkeersaders in Drenthe. De weg vormt een noord-zuidroute van ruim 75 kilometer en gaat dwars door de provincie: vanaf de A28 bij De Punt tot voorbij Coevorden. Door meerdere aanpassingen is de N34 de afgelopen jaren veiliger geworden en kan het verkeer vlotter doorrijden.

Tot 2007 was de N34 in beheer van het Rijk. Door de overdracht van het beheer en onderhoud kon de provincie Drenthe prioriteit geven aan de verkeersveiligheid op deze weg. Met name op de (gelijkvloerse) kruisingen vonden regelmatig (zware) verkeersongelukken plaats. Daarom zijn

in totaal negen veiligere ‘ongelijkvloerse’ kruisingen en tunnels voor fietsers en wandelaars aangelegd. Afgelopen zomer was de laatste ongelijkvloerse kruising van de N34 bij Klijndijk af.

Nelleke Vedelaar, gedeputeerde Verkeer en Vervoer

‘Met de afronding van het project Klijndijk bereikten we een mijlpaal in de opwaar- dering van de N34 als verkeerveilige weg. De aanpak heeft een lange aanloop gehad. Ik denk dat we in Drenthe blij mogen zijn met het resultaat, weggebruikers kunnen nu veiliger en vlotter doorrijden. Ook voor fietsers en wandelaars zijn paden aange- legd en is het veiliger geworden. Voor reizi- gers is een goede (bus)verbinding gekomen met de komst van de OV-Hubs bij Gieten en Borger. Deze zijn een voorbeeld geweest voor de komst van meer Hubs in Noord- Nederland.’

Voorkomen van ongevallen

Er is stap voor stap gewerkt aan de aanpak van kruisingen en Taansluitingen en een verbeterde ‘Duurzaam Veilige’ inrichting. Binnen ‘Duurzaam Veilig’ draait het om het voorkomen van ongevallen door wegen herkenbaar en duidelijk in te richten en gewenst verkeersgedrag te stimuleren.

Voor de N34 betekent dit dat weggebrui- kers er maximaal honderd km/u kunnen rijden, dat de weg er tot bijna negen meter is verbreed en er ongelijkvloerse kruisingen en een groene middenstreep in de weg ligt.

Stap voor stap naar een verkeersveilige N34:

 • N34 opnieuw ingericht: breder wegdek en nieuwe (ribbel)markering en groene middenstreep
 • Traject Gieten – Ees (2008): ongelijk- vloerse aansluitingen Borger, Gasselte, Gieten, fietstunnel Gieten, ongelijk- vloerse kruising Drouwen, viaduct Koesteeg Borger, fietsbrug tussen Borger en woonwijk Daalkampen
 • Aanleg voetgangerstunnel boswachterij Anloo (2011)
 • Aanleg tunnel Ees (2008) en parallelweg (Odoornerstraat)
 • Knooppunt Gieten (2011): N33 verlaagd en verdubbeld; fietsviaduct voor verbin- ding Eext en Gieten
 • Busstations Borger (2008) en Gieten (2011) voor snellere verbinding Emmen- Groningen
 • Ongelijkvloerse aansluiting Exloo (2017): ontsluiting voor Ees
 • Ongelijkvloerse aansluiting Klooster, Coevorden-zuid (2019)
 • Verdubbeling N34 tussen Coevorden (2020) en Emmen-West (2021) voor goede bereikbaarheid Coevorden en Emmen
 • Fly-over Emmen-West (2021): volwaardig knooppunt die aansluit op Rondweg Emmen (N391)
 • Ongelijkvloerse aansluiting Klijndijk (2022) en aanleg fietsviaduct