Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen


Drenthe verandert. We zijn meer dan ooit speler in voortdurend wisselende samenwerkingen van mede­ overheden, inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Onze inzet is om initiatieven uit de samenleving ruimte te geven en te ondersteunen. Afhankelijk van de opgave en de netwerk­ samenstelling verandert onze rol. We stellen ons daarin flexibel en vraaggericht op.