Henk Jumelet


Henk Jumelet (CDA) is op 17 maart 1962 geboren te Velsen en is gehuwd.

Henk Jumelet is na zijn studie Theologie aan de Rijks Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit te Amsterdam als Pastoraal werker verbonden geweest aan de Hervormde Gemeente van Noordwijk aan zee, als Predikant aan de Hervormde gemeente van Bergentheim en later de Hervormde Gemeente van Schoonebeek. In 2001 maakte hij de overstap naar het onderwijs en was ruim 2 jaar werkzaam als docent Levensbeschouwing, Maatschappijleer en Klassieke talen aan het Ichthus college in Enschede. In 2002 werd hij politiek actief en werd verkozen tot voorzitter van het CDA Drenthe. Daarna was hij ook voor de Drentse CDA afdeling voorzitter van het campagneteam. Vanaf oktober 2003 tot en met juni 2014 heeft hij gewerkt als wethouder in de gemeente Emmen. In 2014 was hij afdelingsleider a.i. aan het Bonhoeffer college in Enschede en lid van de gemeenteraad van Emmen.


“Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee doet. Dat is mijn motivatie om me in te zetten voor Drenthe. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons de komende periode sterk te maken voor een Drenthe dat we kunnen doorgeven. In het landelijke gebied staan we voor grote opgaven. We geven de landbouwsector de ruimte om zich toekomstgericht en duurzaam te ontwikkelen. En samen met alle partners werken we aan het Natuur Netwerk Nederland en het nog mooier maken van Drenthe. Balans is hierbij het sleutelwoord tot succes. Ik draag graag mijn steentje bij door te blijven inzetten op verbinding in de samenleving en in de politiek.”