Burgemeestersvacatures


Een van taken van de commissaris van de Koning (cvdK) als Rijksorgaan is het bewaken van een ordelijk verloop van de benoemingprocedure van burgemeesters.

De gemeenteraad geeft een aanbeveling voor een nieuwe burgemeester aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dat gebeurt nadat de cvdK gesprekken heeft gehad met de sollicitanten en een selectie uit de sollicitanten heeft gemaakt voor van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad en heeft overlegd met deze commissie. Bij de aanbeveling van de gemeenteraad brengt de cvdK aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies uit over het verloop van de burgemeestersprocedure, mede op basis van de gehouden sollicitatiegesprekken en overleggen met de vertrouwenscommissie. De minister van BZK doet de voordracht aan de Koning, die de burgemeester benoemt. De hele procedure van selectie en benoeming duurt al gauw 8 maanden.

Er zijn 12 gemeenten in Drenthe en dus 12 burgemeesters. Een actueel overzicht van burgemeestersvacatures staat op Rijksoverheid.nl. Komt er in Drenthe een vacature vrij voor de positie van burgemeester, dan komt die ook op deze pagina te staan.


Actuele vacatures