Portefeuilleverdeling


Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning)

 • Voorzitter college van Gedeputeerde Staten (eigenstandige positie)
 • Coördinatie van beleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rijkstaken
 • Kabinetszaken

Jisse Otter (BBB)

 • Landbouw en stikstof, inclusief Agenda voor de Veenkoloniën
 • Toezicht en handhaving, inclusief RUD (opdrachtgeversrol)
 • Cultuur
 • Groningen Airport Eelde, inclusief omgevingsontwikkeling
 • Bestuurlijke verhoudingen en financieel toezicht
 • 1e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Contactgedeputeerde voor Westerveld en Midden-Drenthe

Egbert van Dijk (BBB)

 • Financiën, Inkoop en subsidies
 • Natuur en landschap, inclusief Prolander (opdrachtgeversrol)
 • Vergunningen
 • Europa
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Communicatie
 • Archief
 • 2e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Contactgedeputeerde voor Borger-Odoorn en Aa en Hunze

Yvonne Turenhout (PvdA)

 • Ruimtelijke ordening, inclusief Omgevingsvisie
 • Wonen
 • Sociale agenda en vitaal platteland
 • Dorpsvernieuwing en regionale kernen
 • Zorg en welzijn
 • Personeel en organisatie
 • 3e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Contactgedeputeerde voor Coevorden en Emmen

Willemien Meeuwissen (VVD)

 • (Vrijetijds) Economie, Recreatie en toerisme en Agribusiness
 • Water, inclusief WMD en waterschappen
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Regio Deals
 • Regio Groningen-Assen
 • Informatie, data en automatisering, Interne dienstverlening
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Dagelijks Bestuur)
 • 4e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Contactgedeputeerde voor Meppel, De Wolden en Hoogeveen

Henk Jumelet (CDA)

 • Verkeer en vervoer, Wegen en vaarwegen en Openbaar vervoer
 • Klimaat en energie, inclusief Regionale Energie Strategie
 • Sport
 • Milieu, bodem en ondergrond
 • Duitsland-agenda
 • Samenwerkingsverband Noord- Nederland (Algemeen Bestuur)
 • 5e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Contactgedeputeerde voor Assen, Tynaarlo en Noordenveld