Vooraf


Voor onze inwoners

In Drenthe doen we het samen. Voor een deel zoals dat in onze Drentse genen zit, met naoberschap. Maar ook op nieuwe manieren, die we gaan ontdekken samen met onze inwoners, organisaties en met Provinciale Staten. Want zoals de uitslag van de verkiezingen laat zien: de betrokkenheid van de kiezer was nog nooit zo groot.

Dit is hét moment om te laten zien dat we er als provinciaal bestuur zijn voor al onze inwoners. Dat we in het belang van Drenthe nieuwe wegen durven inslaan, met laagdrempelig contact. Dat we gaan voor verbinding.

Dat begint met dit akkoord op hoofdlijnen. In de uitwerking zit volop ruimte voor uw inbreng. Of het nu gaat om een nieuwe Sociale Agenda, Economische koers en Cultuurnota of om een breder thema als de toekomst van het landelijk gebied, de Omgevingsvisie of bestuurlijke vernieuwing. Samen gaan we aan de slag.

Drenthe heeft zoveel moois te bieden, met ons landschap, ondernemerschap, onze cultuur en sport. Daar zijn we trots op. Met elkaar zorgen we voor leefbare dorpen en steden en goede basisvoorzieningen voor elke inwoner.

Samen bouwen we Drenthe!


In Drenthe doen we het samen.

Gert-Jan Schuinder, BBB