Bestuursrapportage 2020


Gedeputeerde Staten leggen in de Bestuursrapportage 2020 verantwoording af over de voortgang van de gemaakte begrotingsafspraken en leggen Provinciale Staten de 6e Begrotingswijziging 2020 ter vaststelling voor. Provinciale Staten bespreken de Bestuursrapportage 2020 op woensdag 30 september 2020.