Onderwijs en arbeidsmarkt


De provincie Drenthe streeft naar een arbeidsmarkt waarin voldoende aanbod is van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties. Onze rol hierbij is gericht op agenderen en signaleren van problemen en oplossingen voor de toekomst. Dit doen we samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en UWV in Drenthe en Noord-Nederland.

Voor de korte termijn hebben we acties in gang gezet om de werkloosheid te minimaliseren en te investeren in de inzetbaarheid van de Drentse beroepsbevolking. Voor de lange termijn spelen we alvast in op de verwachte krapte op de arbeidsmarkt.

Concreet werken we op dit moment aan:

  • Regionale plannen voor meer banen en leerwerkplekken in Drenthe.
  • De uitwerking van het Techniekpact Noord-Nederland, waarvan gedeputeerde Cees Bijl de bestuurlijke trekker is.
  • Bevordering van arbeidsmobiliteit voor individuele werknemers, tussen sectoren, en over grenzen heen.