Laaggeletterdheid in Drenthe


In Drenthe zijn ca. 45.000 mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen en schrijven, rekenen en het werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in de zelfredzaamheid van burgers. Taal is hierbij een middel om te kunnen deelnemen op het werk en in het dagelijks leven. Deze aandacht is er ook in Drenthe. De provincie Drenthe en partners binnen het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe hebben de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de agenda staan.

Op meerdere manieren werken veel organisaties aan het verbeteren en intensiveren van het bereik van laaggeletterden en hun toeleiding naar taalcursussen om hun participatie in de samenleving te vergroten. Om laaggeletterheid aan te pakken, moet je goed kijken naar wat werkt en wat niet werkt.

De Staten hebben vorig jaar meer aandacht gevraagd voor dit probleem. Daarom heeft de provincie besloten om onderzoek te laten doen naar de Drentse aanpak van laaggeletterdheid. Het onderzoek duurt in eerste instantie twee jaar en bestaat uit de volgende fasen:

  • De eerste fase is een nulmeting. Er wordt gekeken naar welke projecten er al zijn, en wat het bereik daarvan is. Er wordt een monitor ontwikkeld over laaggeletterdheid in Drenthe. Deze zal jaarlijks of tweejaarlijks terugkeren.
  • In de tweede fase is er een impactonderzoek. Hier wordt gekeken wat laaggeletterden in de dagelijkse praktijk hebben aan de verschillende projecten.
  • In de derde fase wordt uitgezocht wat de succes- en faalfactoren zijn van taalprojecten.

Wil je meer lezen over laaggeletterdheid?

Op www.naareengeletterddrenthe.nl lees je actuele informatie rondom dit onderwerp in Drenthe.


Krimp en leefbaarheid

De aanpak van laaggeletterdheid, in afstemming met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe, is een belangrijke opgave binnen de provinciale ‘Visie op Krimp en Leefbaarheid 2015-2019.’ Iedereen doet er toe en iedereen doet mee’ is daarvan het motto.  Meer informatie hierover lees je in de uitvoeringsagenda Krimp en leefbaarheid 2015-2019.