Waardig ouder worden in een dementievriendelijk Drenthe


In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000 mensen met dementie. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Drenthe stijgt van 9.200 in 2015 naar 18.000 in 2040. Om hen zo lang mogelijk een waardig en zelfstandig leven te kunnen bieden, gaan alle 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Zilveren Kruis en Alzheimer Nederland afdeling Drenthe, Netwerk Dementie Drenthe en Samen Dementievriendelijk zich sterk maken voor een dementievriendelijke provincie.

Dat maakten de partijen 27 september bekend op de werkconferentie Zorglandschap Drenthe, waar het thema ‘Waardig ouder worden in Drenthe’ centraal stond. Deze unieke samenwerking is vastgelegd in het convenant Dementievriendelijk Drenthe, dat tijdens de conferentie door alle partijen is ondertekend.

Bewust maken van impact van dementie

Met dit convenant leggen alle partijen gezamenlijk een stevige basis om de leefbaarheid voor mensen met dementie in Drenthe te versterken. Zij willen inwoners, ondernemers en hun eigen medewerkers bewust maken van de impact van dementie voor de mens met dementie zelf, hun directe omgeving en de samenleving. Dit doen zij onder meer door het aanbieden van gratis trainingen, het organiseren van informatiebijeenkomsten en het ondersteunen van publiekscampagnes. Zo wordt Drenthe een provincie waar de signalen van dementie beter worden herkend en er meer adequaat op wordt gereageerd. Alle partijen spannen zich hiervoor vanaf 27 september 2018 gedurende 4 jaar in. De voortgang en inzet wordt zowel gezamenlijk als afzonderlijk jaarlijks afgestemd.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA):”Krachten bundelen is het recept om ons voor te bereiden op de gevolgen van deze ziekte die helaas ook in Drenthe toeneemt. Naast de inzet van de gemeenten, provincie en Zilveren Kruis zijn er gelukkig ook organisaties met veel kennis op het gebied van dementie. Daar kunnen wij samen met inwoners en bedrijven in Drenthe veel van leren. Laten we ons samen inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.” Olivier Gerrits van Zilveren Kruis vult aan: “Dementie is een enorme opgave voor de samenleving. Juist daarom is het zo belangrijk dat we ons samen inzetten voor deze aanpak om dementie tijdig te herkennen en te onderkennen, zodat ook eerder hulp kan worden aangeboden aan de patiënt en zijn naasten.”

Dementie trekt een zware wissel op het leven van de mensen en hun families. Zorg en aandacht als gemeenschap voor mensen die te maken krijgen met dementie is daarom belangrijk, zo benadrukken ook de Drentse gemeenten. Joop Brink, aanwezig namens de Drentse gemeenten: “Ook als gemeenten zijn we erop gericht dat mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstandigheid behouden en mee blijven doen. Naast brede aandacht voor bewustwording en meer kennis in de samenleving zetten wij ons in voor goede zorg en ondersteuning voor degene met dementie en diens naasten.”