Meer over toegankelijke en veilige bereikbaarheid


Veiligheid staat in de provincie Drenthe voorop: of het nu gaat om fysieke verkeersveiligheid of sociale veiligheid, iedereen moet zich veilig kunnen voelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Mobiliteit is hierbij een belangrijk middel om eenzaamheid tegen te gaan en sociale contacten te onderhouden. Onze missie is dan ook een veilig Drenthe waar iedereen zich thuis voelt en actief kan deelnemen aan de samenleving.

Om veilig aan het verkeer deel te nemen, is het van belang dat verkeersdeelnemers beschikken over voldoende kennis, vaardigheden en motivatie. Daarom verzorgen wij samen met de Drentse gemeenten al 20 jaar educatie, voorlichtingen en trainingen, van verkeerslessen op de basisschool tot fietstrainingen voor ouderen die nog wat langer willen 'doortrappen' op hun e-bike.

Sociale veiligheid

Bij het ontwerpen van infrastructuur en tunnels houden we ook rekening met sociale veiligheid. Het uitgangspunt hierbij is ‘zien en gezien worden,’ om bijvoorbeeld afgeschermde hoekjes en hoge struiken te voorkomen. Het vergroten van het gevoel van veiligheid kan ook worden bereikt door het creëren van reuring, zoals bijvoorbeeld een kiosk op het OV Knooppunt Gieten die zorgt voor extra aanloop naar het gebied.

Voor mensen met een beperking kan het vaak lastig zijn om zelfstandig op pad te gaan en deel te nemen aan de samenleving. Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap dient daarom als belangrijk uitgangspunt voor het inrichten van de mobiliteit in Drenthe.