Rekeningrijden


Rekeningrijden of Betalen naar Gebruik (BnG) is in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-IV opgenomen met de afspraak om per 1 januari 2030 een systeem van BnG in te voeren. De belasting is gebaseerd de afgelegde kilometers zonder onderscheid te maken naar tijdstip en plaats/regio. Een vlakke heffing. Ook de provinciale opcenten kunnen er onderdeel van uitmaken, provincies kunnen echter ook kiezen voor een andere eigen belastingvorm, zoals een ingezetene belasting. Daarover zijn nog geen besluiten genomen.

De provincie Drenthe staat niet afwijzend tegenover BnG maar wil dat er rekening wordt gehouden met de omstandigheden in het platteland. Waar voorziening verder weg zijn en het openbaar vervoer niet altijd een goed alternatief kan bieden. Huishoudens maken (dus) meer kilometers.