Werkzaamheden laatste deel fietstracé Assen hervat


De werkzaamheden voor het gebruiksklaar maken van het fietstracé langs het Havenkanaal in Assen zijn hervat! Half september is de aannemer begonnen met het maken van ‘wiepenmatten’. Deze worden met stenen op de bodem van het Havenkanaal gelegd.

De wiepenmatten houden de bodem op zijn plek als er bijvoorbeeld golfslag ontstaat door de scheepvaart. Bovendien heeft deze constructie een positief effect op planten en waterdieren. Er ontstaat daardoor een natuurlijke oeverzone waarin vissen en amfibieën kunnen leven. Langs de oever komt dan het nieuwe fietspad te liggen. Medio oktober worden daar de eerste meters fietspad met beton aangelegd. Afhankelijk van de weersomstandigheden verwacht de aannemer (uiterlijk) begin volgend jaar het fietspad gebruiksklaar te hebben. Dan is ook het fietstracé iets verderop langs het Havenkanaal klaar: de aansluiting op de nieuwe brug over het Deurzerdiep (bij de Lonerbult).

Medio oktober starten de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad. 

Het 'knopen' van de wiepenmatten

De wiepenmatten gaan te water