Ecologen tellen: welke vogels, vinders en bijen zijn aanwezig rond landbouwpercelen?

Gepubliceerd op 14 februari 2024

Als onderdeel van het project gebiedsgerichte samenwerking zijn ecologen op en rond landbouwpercelen een kijkje gaan nemen. Ze zijn in het gebied Roden Leekstermeer en Esdorpenlandschap Norg gaan inventariseren welke vogels, vlinders en bijen rond de landbouwpercelen in de houtwallen, singels en poelen aanwezig waren.

Verrassend was dat bij de inventarisatie de ecologen onder de indruk waren welke soorten vogels en vlinders ze allemaal aantroffen. Naast de soorten vogels en vlinders troffen ze ook diverse soorten libelles rond de sloten aan. Hier hoefde niet op gemonitord te worden, maar doordat de ecologen zo verrast waren dat ze diverse soorten aantroffen, hebben ze dit bij de presentatie van de inventarisatie meegenomen.

Deze 0-meting is in opdracht van de provincie Drenthe uitgevoerd en wordt na drie jaar nogmaals gedaan om te kunnen monitoren hoe het er dan bij staat. Een van de andere onderdelen van dit project is dat deze winter meerdere boeren en bewoners in het buitengebied aan de gang gaan om nieuwe bomen, hagen en struiken aan te planten. Zo voeren ze het plan uit dat ze samen met de ecologen van Landschapsbeheer Drenthe hebben gemaakt.

Foto’s: Willem Bosma - ecoloog