Eikenprocessierups kan tot klachten leiden


Van mei tot en met augustus kunt u in de provincie Drenthe in contact komen met de eikenprocessierups. De brandharen van de rupsen kunnen leiden tot ernstige irritaties aan huid, ogen en luchtwegen bij mens en dier.

Gezondheidsklachten

De haartjes van de rups zijn met het blote oog niet te zien. Contact met brandharen kan binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. De ogen kunnen rood en dik worden of ontstoken raken. Daarnaast kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid: een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slikken en kortademigheid. De overlast van de brandharen van de rups begint in mei en kan doorlopen tot september.

Wat kunt u doen?

Heeft u klachten, dan is het belangrijk om te voorkomen dat de brandharen zich verder over het lichaam verspreiden. U kunt de brandharen verwijderen met plakband: plak deze op de huid en trek deze er weer af. Spoel uw huid en ogen af met lauw water. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot twee weken vanzelf. Bij hevige jeuk kan zalf op basis van menthol of Aloë Vera verlichting geven. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts. Het beste is om de besmette kleding grondig te wassen (bij voorkeur op 60°C).

Klachten voorkomen

Zorg voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond onder een eikenboom zitten. Maak kinderen attent op het gevaar van de eikenprocessierups. Vermijd contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes. Ook nesten van vorig jaar bevatten veel brandharen. Als u zelf te maken heeft met eikenprocessierupsen, of u komt een nest tegen, meld het bij uw gemeente en vraag om advies!

Gevolgen voor dieren

Blootstelling van dieren aan de brandharen van de rupsen vindt vooral plaats via inhalering van in de lucht aanwezige brandharen of via direct slijmvliescontact (ogen, mond en keel) door ingestie van nesten met rupsen of met brandharen besmet voer. Direct huidcontact speelt bij dieren een te verwaarlozen rol omdat hun huid vaak bedekt is met een vacht. In de maanden juni, juli en augustus leveren de rupsen en de vrijkomende brandharen de meeste overlast voor dieren op. Op die momenten zijn dieren zoals onder andere honden en paarden vaak buiten of grazen ze in weiden. Ook in andere perioden dan die waarin de rups actief is, kunnen dieren aan oude brandharen worden blootgesteld, door de aanwezigheid van oude nesten in of rond eikenbomen. Zo kan er een gevaar zijn voor runderen en paarden die in de directe nabijheid van besmette eikenbomen of -lanen grazen, of die met brandharen besmet maaisel of hooi gevoerd krijgen.

Meer informatie

De provincie en de gemeenten werken samen om de risico’s voor mens en natuur zoveel mogelijk te beperken. Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht op de website www.ggddrenthe.nl. U kunt ook bellen: (0592) 30 63 00 of mailen: milieuengezondheid@ggddrenthe.nl. Voor informatie over bestrijding en aanpak van de overlast kunt u contact opnemen met uw gemeente. Voor meer achtergrondinformatie over de eikenprocessierups kunt u terecht bij het Kenniscentrum Eikenprocessierups www.fsd.nl/eikenprocessierups.