Succesvolle bodembijeenkomst

Gepubliceerd op 3 juli 2024

Eind juni vonden drie goed bezochte bijeenkomsten plaats rondom de bodem. De aandacht was vooral gericht op de samenhang tussen bodemleven, mineralen en sporenelementen en de verschillende gewassen.

Bodemspecialist René Jochems nam de bijna 50 deelnemers mee op een ontdekkingstocht in de bodem. Er werd bewust gekozen om gelijksoortige sessies te organiseren in de verschillende regio’s met hun eigen bodemtypen. Het veenweidegebied, de veenkoloniën en het Drents plateau zijn echt andere gebieden met andere uitdagingen.

Interessant was dat er tijdens de bijeenkomsten niet alleen boeren aanwezig waren, maar ook andere betrokkenen. En dat past precies bij een brede aanpak, een gezonde bodem vraagt om een gezamenlijke aanpak en gaat om meer dan alleen de eigen percelen. Het gaat ook om het gebied waarin wordt geleefd en gewerkt.

De aanwezigen krijgen de presentatie nog toegestuurd.