Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe


Om de bollenteelt te verduurzamen vindt tot en met 2024 in de gemeente Westerveld het proefproject Duurzame Bollenteelt Drenthe plaats. Onderzoekers, overheden en middelenleveranciers willen samen met telers en inwoners de nodige kennis en ervaringen opdoen. Dit moet niet alleen in Drenthe, maar in heel Nederland, leiden tot een meer duurzame en vitale bollenteelt met respect voor en door de leefomgeving.

Het gaat om vragen als: hoe kun je kwalitatief goede bloembollen telen waarmee je de leefomgeving zo min mogelijk belast? Hoe ontwikkel je systemen waardoor bloembollen minder vatbaar zijn voor ziektes? En hoe kom je tot oplossingen voor knelpunten die omwonenden ervaren bij de teelt van bloembollen?

Aan het Programma DBD  werken de volgende partijen mee: HLB research and consultancy in agriculture,  Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Gemeente Westerveld, Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Agrifirm, CAV Agrotheek en WPA Robertus en Alb.Groot.

Waar terecht met vragen?

Voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen gelden strenge eisen. Desondanks kan het gebruik hiervan bij u vragen oproepen. Maakt u zich zorgen over mogelijk schadelijke gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen voor uw gezondheid en voor het milieu? Op de website van de Nederlandse Voedstel- en Warenautoriteit vindt u meer informatie en kunt u een melding doen. Ook kunt u voor gezondheidsklachten contact opnemen met de GGD.