Drenthe inspireert tot een leven lang schilderen


Drie maanden verbleef Vincent van Gogh in Drenthe. Een korte, maar belangrijke periode in zijn leven. Het was in Drenthe waar Van Gogh besloot zich definitief toe te leggen op het schilderen. Het eenzame, ruwe landschap en de weidse natuur die hij vastlegde in zijn schetsen en op het doek, zijn nog steeds goed te ervaren. De samenwerkingspartners willen de culturele erfenis van Van Gogh blijvend zichtbaar en beleefbaar maken.

Erfgoed zichtbaar maken: van fietsroute tot Van Gogh Huis

Er wordt gewerkt aan diverse initiatieven. Zo komt er in het najaar van 2023 in het Drents Museum een grote overzichtstentoonstelling over de Drentse periode van Van Gogh. Voor de eerste keer in de geschiedenis worden deze Drentse werken bij elkaar gebracht en uitgelicht. Op drie locaties wordt via een muziektheaterstuk het verhaal van Van Gogh onder een breed publiek getoond voor zowel bewoners als bezoekers. Een film over de Drentse tijd van de schilder zal ook in 2023 te zien zijn.

Om bezoeklocaties te versterken wordt het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam, waar de kunstenaar in 1883 enkele maanden woonde en werkte, uitgebreid. Bezoekers kunnen straks in de voetsporen van Van Gogh het hele logement verkennen. Het is het enige toegankelijke huis in Nederland waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt en biedt bezoekers daarmee straks een unieke beleving. Om de verschillende erfgoedlocaties van Van Gogh te verbinden, wordt samen met lokale partners een fietsroute langs interessante locaties ontwikkeld.

Verbinden lokale initiatieven, campagne en subsidie

Er zijn inmiddels veel lokale partijen enthousiast om de culturele erfenis van Van Gogh beleefbaar te maken. Om lokale initiatieven van ondernemers en instellingen te stimuleren, hebben de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen en provincie Drenthe een gezamenlijke subsidieregeling in voorbereiding voor lokale initiatieven. Het is de bedoeling dat deze regeling vanaf juni ingaat. Vanaf september 2022 is er een speciale website online waar de initiatieven worden verbonden. Met de website als basis wordt het ontwikkelde aanbod vervolgens via een campagne in de markt gezet.