Zonneakker of landbouwgrond? (zomer 2018)


Vraag?

De afgelopen jaren is er een toenemende vraag naar het gebruik van landbouwgrond voor zonneakkers. Gevolg hiervan is dat deze grond daarmee eigenlijk uit de agrarische productie wordt genomen. Vanuit Innovatieveenkoloniën kwam de vraag in hoeverre het mogelijk is om te voorkomen dat de grond uit productie gehaald wordt.

Proces

De cieL heeft dit thema op locatie besproken met Karina Blanke (Provincie Drenthe en verantwoordelijk voor planadvisering) en Tanja Beuling (bestuurslid LTO-Noord). Door de complexiteit van de zoektocht naar duurzame energie in combinatie met het in gebruik nemen van agrarische gronden is er een brede discussie geweest. Volgens de deelnemers aan de discussie moet de oplossing vooral gezocht worden regie en schaalniveau (lokaal vs regionaal).

Uitkomst

De uitkomst is weergeven in een ansichtkaart. Als eerste belangrijke uitkomst is dat er geen discussie plaatsvindt over creatieve oplossingen om dubbel gebruik mogelijk te maken. Het verdienmodel (hoge subsidies) zorgt ervoor dat er geen financiële prikkel is. Doordat de afweging met betrekking tot de inpassing van de zonneakkers op lokaal niveau plaatsvindt, is er geen (regionale) sturing op de revenuen van de energie-transitie. Hierdoor is er geen aandacht voor maatschappelijke thema's als energiebesparing (bijv: isolatie) en vindt er alleen een lokale ruimtelijke afweging plaats.

zonneveld1

zonneveld2