Vitale vakantieparken (voorjaar 2017)


Vraag?

De provincie Drenthe is bezig met de revisie van haar omgevingsbeleid en een nieuw thema daarbij is hoe om te gaan met (de kwaliteit van) vakantieparken. Achterliggende reden voor agendering is het grote verschil in kwaliteit en daarmee uitstraling van recreatieterreinen in Drenthe.  Aan de cieL werd vanuit het recreatieschap Drenthe de vraag gesteld dit onderwerp te behandelen.

Proces

De cieL heeft dit onderwerp besproken samen met de provinciale projectleider vitale vakantieparken, Gert-jan Elzinga. Belangrijk in de bespreking was de herkenning en erkenning dat de diversiteit van de terreinen dusdanig is dat er geen eenduidige aanpak en daarmee procesvoorstel mogelijk is.

Uitkomst

De uitkomst is weergeven in een ansichtkaart. Belangrijkste uitkomst is dat geaccepteerd zal moeten worden dat een groot deel van de terreinen zo ver weg zijn geraakt van de oorspronkelijke verblijfsrecreatie betekenis dat er eerder met een sociale-maatschappelijke bril - die hoort bij dorps- en stadsvernieuwing trajecten - gekeken moet worden. Daarmee valt dit onderwerp procesmatig ook uiteen. De groep die nog een recreatief-toeristisch betekenis kan terugkrijgen middels kwaliteitsverbetering en de groep terreinen die als een soort woongebied moet worden beschouwd. In beide gevallen zijn de te betrekken actoren ook zeer divers.

vitale vakantieparken 1 2017

vitale vakantieparken 2 2017