Vitale Vakantie Parken


De gemeente Midden Drenthe en de provincie Drenthe wilden het dilemma verkennen van de toekomst van vakantieparken. Een flink aantal daarvan is de oorspronkelijke bestemming kwijtgeraakt. De weg terug naar louter vakantiedoeleinden leidt naar nieuwe problemen van huisvesting van huidige , vaak illegale bewoners.

De cieL constateerde dat tegenwoordig het begrip “wonen” een veel ruimere betekenis  heeft gekregen dan nu in onze planologische regels wordt begrenst. Daar liggen diverse sociaal-economische ontwikkelingen aan ten grondslag.

De cieL adviseerde om een pilot te starten met een min of meer zelfsturend proces tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar resultaat. Een nieuw begrippenkader met daaraan gekoppelde “moderne” bestemmingen is daarbij onontbeerlijk.