Veranderend platteland (voorjaar 2019)


Steeds meer raakt ons platteland gemengd met “burgers”. Mensen met gevoel voor de landelijke sfeer en met eigen initiatieven in de ruimte die hen geboden wordt. Wat nu als de agrarische sector haar eigen ontwikkelingsruimte opeist, en effecten van schaalvergroting zoals zwaar verkeer en bebouwing de landelijke sfeer dreigen te verstoren? Wat is de rol van de gemeente, de provincie en de bewoners? De cieL keek naar de culturele kenwaarden van de omgeving van degene die de vraag over dit onderwerp opwierp. Ons advies: deel die waarden en kijk dan samen naar de toekomst

veranderend platteland 1

veranderend platteland 2