De Stichting Tuinbouwschool TUIN Fredriksoord


De Stichting “Tuinbouwschool TUIN Fredriksoord” ziet zich geconfronteerd met weliswaar interessant erfgoed maar nog niet een-twee drie bruikbaar in een toekomstige bestemming die aan zorg wordt gerelateerd. Dat is geen nieuw onderwerp voor Frederiksoord: hier is immers de “verzorgingsstaat”uitgevonden, maar wel voor de tuin. Tijdens het overleg met de cieL kwam naar voren dat het gebied een “proeftuin” kan worden voor nieuwe zorgconcepten in combinatie met de verdere ontwikkeling van de bestaande structuur van de tuin en met respect voor de bijzondere geschiedenis van deze unieke locatie. Deze vernieuwing zit in de niet aflatende samenwerking tussen zorgprofessionals en tuinarchitecten.