Provinciale organisatie en de veranderende samenleving (winter 2021)


De Provincie Drenthe in de persoon van Michelle Schinkel legde het verzoek voor om mee te denken over de inrichting van de provinciale organisatie in relatie tot de veranderende samenleving.

  • Hoe kan je die veranderingen typeren?
  • Hoe kijk je in dit verband aan tegen de Drentse samenleving
  • Welke werkprocessen horen daarbij?

De cieL kwam tot een drieluik met drie kernbegrippen

  1. Er is nog weinig consistente beleving van “waar het heen gaat”
  2. Bewoners, gebruikers zijn steeds meer kortstondig bevlogen
  3. Het open planproces met zowel ruimte voor gevoelswaarden als kennis is het meest adequaat bij het bundelen van diversiteit aan inbreng tot nieuw beleid.