Omgevingsvisie Meppel


Omgevingsvisie Meppel

De cieL werd benaderd door de gemeente Meppel met de vraag: hoe kunnen we op een lichtvoetige manier bevolkingsgroepen, die meestal onbereikbaar zijn betrekken bij de start van de het proces voor de nieuwe omgevingsvisie. Denk bijvoorbeeld aan jongeren en jonge ouders. De Belgische cultuurhistoricus David van Reybrouck heeft geschreven over een bijzondere werking van de democratie. Hij stelt voor om gewone inwoners in contact te brengen met professionals. De inwoners maken de agenda en maken keuzes, de professionals brengen verdieping, context en trends. De inwoners worden op basis van loting of steekproef bij elkaar gebracht. In sommige gemeenten wordt er al met onderdelen van dit idee gewerkt. De cieL heeft voor en met Meppel een lichtvoetige variant ontworpen.