Kleine Windmolens


De Gemeente Midden Drenthe onderzoekt de mogelijkheid om hogere kleine windmolens te plaatsen. Het gaat om molens met een ashoogte tot 30 meter. De gemeente en haar partners en de provincie legden de vraag voor of dit te verbreden is van Agrarische erven naar dorpen en berdrijventerreinen.

Er is geen provinciaal beleid van toepassing. Welke processtappen kunnen leiden tot maatschappelijke acceptatie en dus tot nieuw gemeentelijk en of provinciaal beleid?

De cieL kwam in maart 2022 met diverse deskundigen uit de kring van de gemeente Midden Drenthe en van de provincie Drenthe bijeen. We bedachten gezamenlijk twee verschillende opties voor verschillende doelen.