Energielandschappen (najaar 2017)


Vraag?

De provincie Drenthe is bezig met de revisie van haar omgevingsbeleid en een nieuw thema daarbij is energielandschappen, waarbij het vooral gaat om te kijken naar de (technische) mogelijkheden van een regio/plek op het gebied van duurzame energie.  Aan de cieL werd de vraag gesteld dit onderwerp te behandelen.

Proces

De cieL heeft dit thema in 2 sessies besproken. Allereerst met Martine Verweij, landelijk Programmamanager MVI-Energie en daarna met de projectleider energielandschappen van de provincie Drenthe, Cipke Uri. Met Martine Verweij is vooral gesproken over de acceptatiegraad van duurzame energie  en hoe dit een verschuiving vergt van wat technisch mogelijk is naar wat vanuit draagvlak mogelijk is. Met Cipke Uri is in de daaropvolgende cieL bijeenkomst verder ingezoomd op wat dat voor het proces van de omgevingsvisie zou kunnen betekenen.

Uitkomst

De uitkomst is weergeven in een ansichtkaart. Belangrijkste uitkomst en daarmee advies is het idee om energielandschappen meer te benaderen vanuit de lokale behoefte, wensen en mogelijkheden en minder vanuit de technische benadering (welke potentie ligt er in een bepaald gebied). Dus van “grounds for change” naar “minds for change”, van techniek naar draagvlak.

drenthe energie 1 2017

drenthe energie 2 2017