Drenthe en Corona


Drenthe en corona

De werking van de democratie in crisissituaties is een actueel vraagstuk. De provincie Drenthe benaderde de cieL met de vraag: Hoe kan provinciale organisatie bijdragen aan het behoud en versterking van de maatschappelijke samenhang tijdens en na de coronaperiode. We hebben twee begrippen met elkaar verbonden: Veiligheid in de zin van een stelsel van beleid en regels om de samenleving een optimale en gezonde omgeving te bieden, en initiatief, als samenvattend begrip voor iedereen die maar iets ontwikkelen wil. Daartussen is een nog vorm te geven filter geplaatst waarmee getoetst wordt of en hoe ideeën bijdragen aan de kernbegrippen: gelijkheid, solidariteit en vrijheid. Dit in het besef dat de laatste van deze drie de afgelopen jaren de boventoon heeft gevoerd.