Commissieleden


Andries van den Berg, voorzitter

2e foto AndriesMijn grootvader heeft mij kaarten nagelaten van de wijde omgeving van Ruinen, die hij - heel precies – zelf getekend heeft. Hij moest kansspelbelasting innen bij de cafe’s en speellokalen en deed dat op de fiets. Kan je je dat nu nog voorstellen? Hoe zullen de kaarten van de toekomst eruit zien? Dat wordt bepaald door de inwoners van Drenthe die op de sterke identiteit bouwen aan een herkenbaar profiel. Een succesvol profiel ontstaat alleen door erkenning van betrokkenheid en visie van alle inwoners op het verleden, heden en de toekomst van de directe leefomgeving en de hele provincie. Erkenning is voor mij het sleutelwoord bij de werkwijze die de commissie Leefomgeving hanteert: een open benadering van kleine en grote vraagstukken, voor mens en omgeving.

De nieuwe kaart van Drenthe wordt vast een prachtig plaatje.

Rob Grössl, secretaris

Een goed gesprek begint voor mij met aandachtig luisteren. Ik ben opgeleid als stedebouwkundige, om mee vorm te geven aan verandering. We werken bij de provincie aan grote opgaven die allemaal en ruimtelijke weerslag krijgen. Hoe mooi is het dan om deel te mogen nemen aan gesprekken waar verschillende inzichten van betrokken mensen, die allen midden in de Drentse samenleving staan, bij elkaar komen. De adviezen geven niet alleen een antwoord op een vraag, maar bieden vooral een andere  manier van kijken, die ook ik kan meenemen in mijn eigen werk en uitdragen binnen onze organisatie. Zekerheden worden ter discussie gesteld, maar er ontstaat een verlangen naar de toekomst.

Esther Dob

EstherAls zelfstandig communicatieprofessional denk en praat ik graag mee over onderwerpen die mijn naaste omgeving en de inwoners van Drenthe raken. Ik wil mensgericht en verbindend meedenken over onderwerpen waar velen het effect in de eigen leefomgeving kunnen of gaan merken. Door vanuit verschillende disciplines na te denken en ideeën uit te wisselen kan de cIEL Drenthe een waardevolle bijdrage leveren. In mijn rol bij de cIEL Drenthe kan ik meepraten over de diverse onderwerpen die voorbijkomen. Dat doe ik graag vanuit mijn ervaring met verschillende branches, zoals energie, verzekeringen, onderwijs en natuurlijk communicatie. Ik ben eigenaar van Ermena BV een adviesbureau voor project-, programma- en verandercommunicatie.

Marike Hoekstra

MarikeWat verstaan we onder ‘kwaliteit’ van de leefomgeving? Wat zijn de kenmerken van een ‘goed’ proces? Een gedragen oplossing? In de cieL komen verschillen samen. Door met andere ogen te kijken zie je nieuwe mogelijkheden. Door bekende domeinen anders te benoemen, wordt overlap zichtbaar. Overlap die nieuwe samenwerkingsmogelijkheden aan het licht brengt. Ik woon in Eelderwolde, dichtbij de stad en grenzend aan de prachtige Onlanden. Mijn ervaring ligt in de energiesector. Lange tijd heb ik gewerkt bij Shell en NAM, en nu bij GroenLeven. Ik ken de dilemma’s die verbonden zijn met de ontwikkelingen in ons energielandschap, uit de praktijk. Het is een voorrecht om bij te kunnen dragen aan de ambities van onze Provincie Drenthe.

Martin van Wijck

MartinEr zijn niet zoveel momenten dat je, samen met een gevarieerde groep mensen, met diverse kwaliteiten, ervaringen en competenties kunt nadenken over nieuwe ontwikkelingen en opgaven die zich in de brede (leef)omgeving voordoen. Het Ciel Drenthe biedt deze mogelijkheid! We worden graag geconfronteerd met nieuwe signalen, problemen op inhoudelijk en procesmatig vlak en geven de ‘inbrengers’ de ruimte om hun meest passende keuze te maken uit onze adviezen. Onze adviezen zijn: integraal, bewegen zich op diverse schaalniveaus, richten zich op participatieve processen en kosten niets! Alleen de moeite van het aankloppen en het vooraf nadenken over hoe je ons het probleem duidelijk kunt maken en op welke vraag je antwoord wilt.

Marlous Rosegaar

MarloesEigenaar/omgevingsmanager bij Rosegaar omgevingsmanagement

“Zoals men zich Nederlander, Europeaan of Wereldburger kan voelen, voel ik mij een echt Drent. De diversiteit in landschappen en bewoners spreekt me aan: Drenthe is mijn thuis. Daarin schuilt voor mij het belang van de commissie Leefomgeving. Laat Drenthe een thuis zijn en blijven voor de mensen die wonen en werken in deze mooie provincie. Binnen de cieL hoop ik ‘bestuurlijk en ambtelijk Drenthe’ uit te dagen om creatief om te gaan met sociale en ruimtelijke uitdagingen. Hierbij zet ik zowel mijn sociaal-geografische alsook van oorsprong agrarische achtergrond in.”

Monique de Groot

MoniqueAls adviseur klimaat en energie bij ingenieursbureau Tauw adviseer ik gemeenten bij het toekomstbestendig inrichten van de leefomgeving. Klimaatverandering en de energie transitie zullen een belangrijke weerslag hebben op onze leefomgeving maar zullen afgewogen moeten worden ten opzichte van andere sociale en maatschappelijke vraagstukken. In deze afweging ligt ook voor Drenthe de uitdaging. In mijn rol als lid van de commissie leefomgeving kan ik over de volle breedte  en out-of-the-box meedenken over deze uitdaging. Zo komen we met elkaar tot adviezen die onze provincie nu en in de toekomst nog mooier maakt!

Patrick Cnubben

Patrick

Marianne Vonder

MarianneDe commissie Leefomgeving houdt zich bezig met vraagstukken die ertoe doen. De grote vraagstukken van deze tijd gaan onder andere over duurzaamheid, technologie en innovatie, globalisering en democratie. Vanuit mijn achtergrond als filosoof en docent filosofie (Stad & Esch lyceum) wil ik mij graag inzetten om een kritische factor te zijn binnen de commissie. Luisteren, bevragen, andere perspectieven aandragen en verbindingen maken zijn daarin essentieel. Ik vind het een uitdaging om actief aan de slag te gaan met vragen die ons allemaal raken en beïnvloeden; vragen die ertoe doen.

Bianca Hoogedoorn