Provinciale bladen - Staatscourant


De provincie Drenthe publiceert de provinciale bladen via een landelijk systeem. U kunt deze officiële bekendmakingen hieronder bekijken. Ook de Drentse publicaties uit de Staatscourant zijn hieronder te zien. Na het aanklikken komt u op www.overheid.nl.

Zoeken in de bekendmakingen

Zoeken in de bekendmakingen

E-mailservice bekendmakingen

U kunt zich op overheid.nl abonneren op een e-mailservice. U krijgt dan de bekendmakingen in uw buurt per e-mail. Niet alleen de bekendmakingen van de provincie, maar ook die van gemeenten, rijk en waterschappen.