Subsidieregeling Talentontwikkeling: Hoe schrijft u een projectplan?


De provincie heeft een nieuwe, laagdrempelige regeling voor talentontwikkeling. Om aan te vragen moet u twee dingen doen: een eenvoudig aanvraagformulier invullen, en beschrijven wat u wilt gaan doen in een kort projectplan.

In deze handreiking kunt u lezen hoe u een projectplan kunt opstellen. Zowel organisaties als individuen kunnen een aanvraag indienen. Daarom zijn er twee handreikingen: één voor organisaties en één voor individuen.

Voordat u daarmee aan de slag gaat:

Lees voordat u gaat schrijven de informatie over de doelstelling van deze regeling. Daarin kunt u lezen dat de provincie het cultureel vermogen van Drenthe wil versterken. Als u ondersteuning wilt bij het bedenken of invullen van uw plan, dan kunt u contact opnemen met stichting K&C of Poppunt Drenthe. Zij helpen u graag verder.

Handreiking voor organisaties

Beschrijving

 1. Wat gebeurt er precies?
  • Wat is uw activiteit? Wie brengt u bij elkaar? Wat gebeurt er concreet? Wie zijn de uitvoerenden?
 2. Waar en wanneer gebeurt het?
 3. Waarop richt de activiteit zich vooral?
  • Zet uw plan tenminste in op de elementen 3 en 4 van cultureel vermogen?
  • Hoe houden deze twee (of meer) elementen verband met elkaar?
 4. Waar werkt u naar toe? Hoe gaat de publieke presentatie er uitzien?

Culturele uitdaging

 1. Hoe worden deelnemers en publiek bij het project betrokken, ook degenen die niet uit zichzelf de weg naar cultuur weten te vinden?
 2. Hoe is de activiteit uitdagend voor de deelnemers en publiek?
  • Welke voor hen nieuwe culturele uitingsvormen gaan de deelnemers meemaken of maken?
  • Hoe gaan ze samen voor hen nieuwe cultuur maken?
  • Hoe worden anderen uitdagend bij de presentatie betrokken?
 3. Ontwikkeling en aansluiting
  • Hoe weet u wat de deelnemers cultureel kunnen en willen?
  • Hoe sluit u daarop aan?
  • Hoe prikkelt u hen om iets aan te gaan dat zij nog niet kunnen of kennen?
  • Welke ontwikkeling verwacht u bij de deelnemers?

Verbinding en samenwerking

 1. Met wie wordt samengewerkt, waarom en op welke manier?
  • Zijn er andere organisaties betrokken bij de activiteit? Wat is hun rol?
  • Niet verplicht, maar het plan wordt er wel sterker door: Hoe wordt samengewerkt met anderen (scholen, culturele initiatieven, jongerenwerk, een welzijns- of zorginstelling) om alle vier de elementen van cultureel vermogen nog beter met elkaar te verbinden?

Financiën en organisatie

 1. Korte begroting, dekkingsplan (bijdragen partners, eigen verdienste)

Evaluatie

 1. Hoe wordt het project geëvalueerd?
  • Hoe gaat u na of de activiteit teweegbrengt bij bezoekers/deelnemers wat u verwacht?
  • Hoe gebruikt u dat inzicht om het eigen programma en de samenwerking met anderen te versterken?

Handreiking voor individuen

Bij een subsidieaanvraag door een Drents talent (individu of groep) hoort niet alleen een aanvraagformulier en een projectplan maar ook een ondersteuningsverklaring van de professional die de begeleiding gaat verzorgen. Hieronder vindt u daarom twee sets vragen: een voor het projectplan en een voor de ondersteuningsverklaring.

In het projectplan willen we de volgende zaken teruglezen:

Beschrijving

 1. Wat gebeurt er precies?
  • Wat is uw activiteit? Wie komen bij elkaar? Wat gebeurt er concreet? Wie zijn de uitvoerenden?
 2. Waar en wanneer gebeurt het? Geef een indicatie van de planning.
 3. Wie begeleidt/begeleiden het project professioneel?
 4. Waar werkt u naar toe? Hoe gaat de publieke presentatie er uitzien?

Evaluatie

 1. Hoe gaat u verslag doen van de ontwikkeling die het uitvoeren van de activiteit bij u teweeg heeft gebracht?
 2. Hoe denkt u dat te kunnen gebruiken om vervolgstappen te zetten in uw ontwikkeling of om de samenwerking met anderen verder te versterken?

Financiën en organisatie

 1. Korte begroting, dekkingsplan (bijdragen partners, eigen verdienste)

Vragen voor de ondersteuningsverklaring van de professional:

Wie bent u

 1. Wat is uw opleiding en ervaring?
 • Graag zien we kort C.V. bijgevoegd waaruit uw relevante opleiding ervaring blijkt

Culturele uitdaging

 1. Hoe is de activiteit uitdagend voor de deelnemer(s)?
 • Welke voor hen nieuwe culturele uitingsvormen gaan de deelnemer(s) meemaken of maken?
 • Worden ook anderen uitdagend bij de presentatie betrokken? En zo ja, hoe dan?
 1. Ontwikkeling en aansluiting
 • Hoe weet u wat de deelnemer(s) cultureel kunnen en willen?
 • Hoe sluit u daarop aan?
 • Hoe prikkelt u de deelnemer(s) om iets aan te gaan dat zij nog niet kunnen of kennen?
 • Welke ontwikkeling verwacht u bij de deelnemer(s)?

Verbinding en samenwerking

 1. Met wie wordt samengewerkt, waarom en op welke manier?
 • Zijn er andere organisaties betrokken bij de activiteit? Wat is hun rol?
 • Niet verplicht, maar het plan wordt er wel sterker door: Wordt het resultaat gedeeld (scholen, culturele initiatieven, jongerenwerk, een welzijns- of zorginstelling) om alle vier de elementen van cultureel vermogen nog beter met elkaar te verbinden?

Evaluatie

 1. Hoe wordt het project geëvalueerd?
 • Hoe gaat u de deelnemers ondersteunen om verslag te doen van hun ontwikkeling en wat hun vervolgstappen kunnen zijn?
 • Hoe evalueert u uw eigen rol? En hoe gaat u daarmee uw eigen programma’s of de samenwerking met anderen verder versterken?