Vaststelling subsidie


Is het project klaar of zijn de activiteiten afgerond? Dan moet u vaak een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen. Zo kunnen wij de subsidie definitief vaststellen. Wanneer u dit moet doen, staat in uw verleningsbeschikking.

U moet er zelf voor zorgen dat de subsidie vastgesteld wordt. Als u te laat bent, kan dit gevolgen hebben voor de vaststelling en de hoogte van de subsidie.

Soms wordt de subsidie bij de verlening direct vastgesteld. Dan is een verzoek tot vaststelling na afloop niet nodig.

Of u wel of niet een vaststellingsverzoek moet indienen, blijkt uit de brief (beschikking) die u krijgt bij de verlening van de subsidie.

De stappen bij het vaststellen van de subsidie

Stap 1 - Vaststellingsverzoek

U stuurt een verzoek tot vaststelling van de subsidie naar het Subsidieteam. Mail het naar: subsidieloket@drenthe.nl. Zorg ervoor dat alle bijbehorende stukken bij dit verzoek gevoegd zijn. In de beschikking (de brief met het besluit) ziet u welke stukken wij wanneer willen ontvangen.

Stap 2 - Toetsing vaststellingsverzoek

Vervolgens controleren we of het verzoek binnen de gestelde termijn is ontvangen. En of alle vereiste stukken bij het verzoek gevoegd zijn. Als er iets ontbreekt, nemen wij telefonisch of schriftelijk contact met u op. Wij vragen u dan om aanvullende informatie en verlengen afhankelijk van de regeling eventueel de behandeltermijn. Daarbij maken wij duidelijk welke informatie wij nog nodig hebben en wanneer u een beslissing van ons kunt verwachten.

Stap 3 - Beoordeling vaststellingsverzoek

Als het verzoek tot vaststelling aan de voorwaarden (volledigheid en tijdigheid) voldoet, bekijken wij het verzoek inhoudelijk.

Stap 4 - Vaststelling

Na de beoordeling besluiten wij de hoogte van het bedrag. In de brief die u daarna van ons ontvangt staat hoeveel subsidie in totaal is verleend. Heeft de provincie meer voorgeschoten dan waar u recht op heeft? Dan vragen wij het te veel betaalde bedrag terug. Heeft u nog recht op een deel van het bedrag? Dan maken we dit zo snel mogelijk over.