Algemene subsidieverordening


Vanaf 3 juli 2023 geldt de nieuwe Algemene subsidieverordening, namelijk de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023. De nieuwe subsidieverordening is beter werkbaar gemaakt voor iedereen die ermee te maken heeft. Daarbij is nauw aangesloten bij de dagelijkse praktijk van subsidieverstrekking binnen de provincie Drenthe.

In de Algemene subsidieverordening van de provincie staan de algemene regels voor subsidieverstrekking. Zo is in de Algemene subsidieverordening bijvoorbeeld geregeld hoe subsidie wordt verleend, vastgesteld en betaald.

Provinciale Staten leggen met de vaststelling van de subsidieverordening procedurele spelregels vast, waar Gedeputeerde Staten bij het verstrekken van subsidies aan gebonden zijn. Gedeputeerde Staten mogen subsidieregelingen vaststellen en subsidies verstrekken. Ook kunnen zij besluiten welk bedrag (het subsidieplafond) beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies op basis van een subsidieregeling.

Subsidies die tot 3 juli 2023 zijn verleend en die nog niet voor 3 juli 2023 zijn vastgesteld, worden volgens de ‘oude’ subsidieverordening (Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017) behandeld. Dit geldt ook voor alle besluiten die samenhangen met zulke aanvragen, zoals besluiten over het weigeren van subsidies, subsidieverlening, het wijzigen of intrekken van een subsidie, het verstrekken van een voorschot en subsidievaststelling. Als tegen deze besluiten bezwaar is gemaakt of (hoger) beroep is ingesteld, geldt ook de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017.