Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij


Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Voor wie

Melkveehouders met een kringloopwijzer die gevestigd zijn in Drenthe.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de score op de KPI’s. Dit zijn doelen, met daaraan gekoppelde waarden die duurzaamheid inzichtelijk maken. Er zijn 11 Kritische Prestatie Indicatoren bepaald. Hoe ambitieuzer het doel, hoe hoger de beloning. De KPI’s zijn terug te vinden op de website van Duurzaam Boeren Drenthe.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je bent gevestigd in provincie Drenthe
  • Je kunt subsidie krijgen voor het behalen van KPI’s over de jaren 2023 en 2024. Ieder jaar is een maximale subsidie van €5.000,-- beschikbaar
  • Je hebt de universiteit Wageningen (WUR) gemachtigd om jouw Kringloopwijzer, de gecombineerde opgave en gegevens voor de CLM-milieumeetlat op te vragen. Deze gegevens zijn nodig om de subsidieaanvraag te kunnen uitvoeren
  • De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de tabel in Bijlage I van deze regeling en de aangeleverde gegevens over de KPI’s (kritische prestatie indicatoren)
  • Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 februari 2023 tot en met 15 mei 2023

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 februari 2023 tot en met 15 mei 2023

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21