Subsidie Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe


Melkveehouders kunnen vanaf 1 maart 2019 via deze regeling subsidie krijgen voor extern advies of voorlichting/scholing in te winnen over een specifiek onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen door het sluiten van de kringlopen en/of het toepassen van weidegang. Daardoor wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de provincie Drenthe om de Drentse melkveehouderij via hun bedrijfsvoering duurzame reducties te laten behalen.

Ga voor alle informatie en aanvragen naar de website van de SNN.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21