Subsidie Opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018–2019


Bij de productie van synthetische drugs blijft gevaarlijk en schadelijk afval over. Dit afval wordt soms gedumpt in agrarische- of natuurgebieden. De subsidieregeling drugsafval helpt grondeigenaren die kosten hebben moeten maken om drugsafval op te ruimen.

Voor wie

De subsidie vanuit regeling drugsafval is beschikbaar voor de grondeigenaren waarop het drugsafval is gedumpt.

Het doel

Er wordt regelmatig afval afkomstig van de productie van synthetische drugs gedumpt door drugscriminelen. Dit afval kan gevaarlijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. De subsidieregeling draagt bij aan het verlagen van de kosten die gemoeid zijn met het opruimen van het afval.

De subsidie

De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie is bedoeld voor het opruimen van drugsafval en/of het opruimen van de bodemverontreiniging die veroorzaakt is door het afval. Voorwaarde voor de subsidie is dat er vooraf aangifte is gedaan bij de politie. Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Beschikbaar budget: € 100.000,-

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55