Subsidie Krimp en Leefbaarheid


Met de subsidieregeling Krimp en Leefbaarheid wil de provincie Drenthe een positieve impuls geven aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht. Er kunnen hiermee projecten gefinancierd worden op het gebied van zorg, sport en bewegen en onderwijskansen. Deze zijn met name bestemd voor inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is, en voor doelgroepen die extra aandacht verdienen.

De regeling kent drie thema's:

  • beschikbare en kwalitatief goede zorg
  • gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen
  • onderwijskansen

Let op!

De regeling staat in het archief van subsidieregelingen. Deze subsidieregeling is niet meer geldig. Aanvragen is dus niet meer mogelijk.

Voorwaarden

Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten of andere rechtspersonen.

Indienen is jaarlijks mogelijk tot 1 november.

Lees voor de volledige voorwaarden de Uitvoeringsregeling Krimp en Leefbaarheid.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Kijk voor de nieuwe regeling op: Subsidie Innovatie, Krimp en Leefbaarheid

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55