Subsidie Frisse doorstart na corona 2022


De provincie ondersteunt - via gemeenten - organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers met een subsidie zodat zij een frisse doorstart kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. De subsidie dient ten goede te komen aan vrijwilligersinitiatieven die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

Voor wie

De twaalf Drentse gemeenten kunnen de subsidie Frisse doorstart na corona provincie Drenthe 2022 bij ons aanvragen. Zij kunnen deze subsidie namens ons beschikbaar stellen aan organisaties in hun gemeente die draaien op de inzet van vrijwilligers. Het kan bijvoorbeeld gaan om activiteiten van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties.

Aanvragen via de gemeente

Vanaf 14 maart kunnen Drentse gemeenten het geld aanvragen. De periode daarna zullen gemeenten een eigen subsidieloket inrichten zodat stichtingen en verenigingen daar subsidie aan kunnen vragen. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties die actief zijn in hun gemeente.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De hoogte van het subsidieplafond voor de looptijd van de regeling bedraagt € 675.000,-.

Per gemeente geldt het volgende deelplafond:

 • Aa en Hunze € 50.000
 • Assen € 68.863
 • Borger-Odoorn € 50.000
 • Coevorden € 50.000
 • Emmen € 100.000
 • Hoogeveen € 55.603
 • Meppel € 50.000
 • Midden-Drenthe € 50.000
 • Noordenveld € 50.000
 • Tynaarlo € 50.000
 • Westerveld € 50.000
 • De Wolden € 50.000

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55