Subsidie Human Resource mkb Drenthe


Wil jij je personeelsbeleid professionaliseren of investeren in de ‘inzetbaarheid’ van je medewerkers? Met deze subsidie kunnen mkb’ers in de provincie Drenthe een onafhankelijke deskundige inschakelen die hun daarbij helpt.

Daarnaast is het mogelijk dat medewerkers deelnemen aan een (in-company) opleiding, training, seminar of cursus.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige voor:
    • het opstellen van een strategisch HR beleidsplan
    • het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied
    • het in kaart brengen wat de inzetbaarheid van de medewerker is
    • het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen
  • Het deelnamen aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen, die aantoonbaar gericht zijn op HR

Voorwaarden

Kijk voor alle voorwaarden op de website van het SNN.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21