Subsidie Binnenstadsfonds


Het Binnenstadfonds steunt Drentse gemeenten bij de aanpak van winkelleegstand. Het fonds helpt om Drentse winkelgebieden aantrekkelijker te maken.

Voor wie

De subsidie vanuit het Binnenstadfonds is alleen voor Drentse gemeenten beschikbaar. Het gaat om Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Noordenveld.

Het doel

De gemeenten worden met deze subsidie gesteund om de winkelkernen Emmen, Coevorden, Assen, Meppel, Hoogeveen, Beilen en Roden aantrekkelijker te maken. Hiervoor moeten ze een plan indienen, waarin ze aangeven hoe ze de binnensteden willen verbeteren. Het gaat dan om bijvoorbeeld verplaatsing van winkels, herbestemming van vastgoed en herinrichting van de omgeving.

De subsidie

De subsidie houdt maximaal een derde van de totale subsidiabele kosten in. Naast de provincie moeten gemeenten en bij voorkeur bedrijven bijdragen aan de aanpak van de binnensteden. Het fonds verdeelt € 13 miljoen over de gemeenten.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvragen is niet meer mogelijk.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55