Subsidie Voucherregeling – Ik ben Drents ondernemer.nl 3.0


Deze subsidieregeling is een onderdeel van het programma Ik ben Drents Ondernemer en heeft als doel om de Drentse economie te stimuleren. Door gebruik te maken van een zogenaamde Kennisleverancier kunnen ondernemers gestimuleerd worden tot groei van hun bedrijf, tot innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Voor wie

De vouchers zijn bestemd voor ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf). De onderneming moet gevestigd zijn in Drenthe.

De subsidie

De regeling (ook wel voucherregeling genoemd) betreft een financiële ondersteuning van maximaal € 1000, € 2.000 of € 5000 voor het inhuren van een kennisleverancier voor het geven van advies. Deze moet aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikken om de ondernemer met de nieuwe plannen te ondersteunen.

Je kunt als Drentse mkb-ondernemer tot en met 31 december 2021 gebruik maken van deze regeling.

Let op: voor de voucher van € 5000 kunnen geen aanvragen ingediend worden, behalve energie-aanvragen.

Veelgestelde vragen - algemeen

Veelgestelde vragen - gebruikers

Veelgestelde vragen - gebruik

Veelgestelde vragen - procedure