Subsidie boerenexperimenten voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt


Wilt u een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt? Bij agrariërs leven vaak inspirerende ideeën hoe de landbouw richting toekomst vorm kan worden gegeven. Men experimenteert op het eigen bedrijf met een teeltsysteem of – techniek of hoe natuurinclusieve maatregelen in te passen in de bedrijfsvoering. Met deze uitvoeringsregeling geven wij ruimte om deze acties verder te brengen.

Over de regeling

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een experiment op het gebied van natuurinclusieve teelttechniek, perceelinrichting, smart farming en/of gebruik van omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. Mogelijke thema's zijn strokenteelt in combinatie met innovatie / high tech, het benutten van overhoeken, lokale afzet van producten, bodemkwaliteit of de overgang van landbouw en natuur.  Natuurlijk zijn er ook andere opties om uw experiment op te richten. We zijn erg benieuwd naar uw ideeën!

Wij ondersteunen vernieuwende ideeën van twee of meer agrarische ondernemers. De ideeën sluiten aan bij de streefbeelden en actieplannen voor de drie gebieden. Omdat de gebieden verschillen in landbouwstructuur en omgevingsfactoren, landschap en biodiversiteit, is per gebied een streefbeeld en actieplan gemaakt.

Meer informatie over deze regeling en over het aanvragen van een subsidie vindt u op de website van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Groningen

Bezoekadres

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

Postadres

Postbus 610
9700 AP Groningen
info@provinciegroningen.nl 
Telefoon (050) 316 49 11