Subsidie Boerenexperimenten voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt


Wilt u een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt? Bij agrariërs leven vaak inspirerende ideeën hoe de landbouw richting toekomst vorm kan worden gegeven. Men experimenteert op het eigen bedrijf met een teeltsysteem of – techniek of hoe natuurinclusieve maatregelen in te passen in de bedrijfsvoering. Met deze uitvoeringsregeling geven wij ruimte om deze acties verder te brengen.

Regeling verlengd

Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Vanwege het succes en de laagdrempeligheid van de subsidieregeling, wordt de regeling verlengd tot en met 1 april 2024. Er is maximaal € 25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar.

Over de regeling

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een experiment op het gebied van natuurinclusieve teelttechniek, perceelinrichting, smart farming en/of gebruik van omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. Mogelijke thema's zijn strokenteelt in combinatie met innovatie/high tech, het benutten van overhoeken, lokale afzet van producten, bodemkwaliteit of de overgang van landbouw en natuur.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project minimaal:

  • Bijdragen aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw.
  • Bijdragen aan de realisatie van het streefbeeld en actieplan natuurinclusieve landbouw van de Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt.
  • Vernieuwend zijn, waarbij er sprake moet zijn van vernieuwing ten opzichte van het al bestaande in het gebied van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.
  • Bijdragen aan een van de vier pijlers van biodiversiteit: functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit, regionale diversiteit en diversiteit van soorten.

Voor de volledige voorwaarden en de aanvullende criteria om voor een subsidie in aanmerking te komen, verwijzen we naar de officiële regeling. Voor meer informatie over de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw in het algemeen kunt u terecht op de website.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond: € 250.000,00

Provincie Groningen

Bezoekadres

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

Postadres

Postbus 610
9700 AP Groningen
info@provinciegroningen.nl 
Telefoon (050) 316 49 11