Subsidie Toekomstgerichte Landbouw


De provincie Drenthe wil agrariërs en ondernemers (mkb) in de agribusiness stimuleren om te innoveren, moderniseren, verduurzamen en kennis te delen.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op innovatie, modernisering, verduurzaming en kennisdeling. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten zijn. Die kunt u uitvoeren door te experimenteren of door het doen van een haalbaarheidsstudie.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Projectplan

Voor deze subsidieregeling is een speciaal format voor het projectplan opgesteld. Dit projectplan is te vinden op de pagina met algemene formulieren en formats.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55